પા

પાર્વતીના સ્નાન ગૃહમાં શિવ પ્રવેષ

શિવ ગણો રોકી શકે ન મહેશ

પાર્વતી સર્વ શક્તિમાન સગુણ

કરે ઉતપન્ન સ્વ શરિરના કણકણે

સ્વ રક્ષા અર્થે ખુદનો એક  ગણ 

વિવિધ લક્ષણોથી ભરપુર વિલક્ષણ

નામ આપ્યુ ગણોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણેશ

માતાને આપે પુત્ર ગણેશ વચન

રાત દિન કરીશ માનુ રક્ષ્ણ

શિવ ખુદ શક્તિમાન પુત્રથી અજાણ

હું છુ વિઘ્નેશ્વર ગૌરી સૂતાય ગણેશ

ઓળખ આપે ઉત્તંડ હસ્તે શક્તિમાન દંડ

શિવ કરે ના પ્રહાર કરી ગયા પ્રયાણ

કોપાયમાન શિવ પાઠવે ખુદના ગણ

શક્તિમાન દંડ પ્રહારે ઘાયલ થાય ગણ

ઉત્તંડ ગણેશ કરે પરાજિત બ્ર્હ્મા વિષ્ણુ દેવ ગણ

ક્રોધિત થયા ઋદ્ર હસ્તેથી છુટ્યુ ત્રિશૂલ

છેદાયુ મસ્તક ભૂમિ ગ્રસ્ત થયા ગણેશ

મા અંબિકા ધરે સ્વરૂપ વિકરાળ

નવ દુર્ગા સ્વરૂપ થાય દૃષ્ટિમાન

બ્રહ્મા વિષ્ણુ કાર્તિકેય દેવો નારદ

મળી સૌ સાથ ગાય સ્તુતિ મહાન

ન આપી શક્યા ગણેશને કોઇ પ્રાણ

કરે વિનંતિ મહાદેવને આપો મસ્તક ગણેશમાં પુરો પ્રાણ

મહાદેવ કરે વિનંતિ આપ વિષ્ણુ નારાયણ

પ્રથમ પ્રાણી જે મળે દિશા દક્ષિણે

લાવો મુકો મસ્તક ધડ પર ગણેશના

શાપિત ઐરાવત કરી રહેલ છે ભ્રમણ

આ કેવુ છે લેખિત વિધિનુ વિધાન

વિષ્ણુ હસ્તે કરાવે મહાદેવ બે કામ

મળૅ મુક્તિ શાપિત ઐરાવતને હરિ હાથ

મળે મસ્તક ગણેશને મહાદેવ અર્પે પ્રાણ

વિષ્ણુ મહાદેવ કૃપાએ ગણેશ બની ગયા ગજાનન