કંઇક શહીદોના ભોગ લઇ સ્વતંત્રતા તો મળી ગઇ

તે શું કર્યુ?

 સ્વતંત્ર ભારતની શાન વધારી?

 ભુલ્યો તુ! પરદેશી કાપડની હોળી!

ટેરીકોટન નાયલોનની ફેક્ટરીઓ થઇ ધબકતી

ખાદી થઇ ખાદીભંડારની ભીંતે લટકતી

તે શું કર્યુ?

સ્વતંત્ર ભારતની શાન વધારી?

પહેરતા થયા જીન ટી શર્ટ જરસી

સ્ત્રી, સમાન હક્કો ગયા મળી

તે શું કર્યુ?

 સ્વતંત્ર ભારતની શાન વધારી?

ભુલી તુ! કસ્તુરબા સરોજીની કમળા

જીન ટી શર્ટ શોર્ટ મીનીસ્કર્ટમા મહાલતી થઇ

કીટી પાર્ટીઓ કરતી થઇ

તે શું કર્યુ?

સ્વતંત્ર ભારતની શાન વધારી?

દીકરા દીકરી કોલેજ સ્કુલોમાં

પારદર્શક વસ્ત્રોમાં મહાલે

પશ્ચિમના અનુકરણે

સ્વતંત્રતા સ્વછંદતા બની!!

સ્વછંદતાના ફંદામા ફસાઇ

મા ભારતી અશ્રુ સારતી

આજ ત્રિરંગાને મસ્તક ઝુકાવી

          પ્રતિજ્ઞા લીધી

ન ભુલુ ભારતીય અસ્મિતા

કરોડો હ્રદય પુકારી ઉઠ્યા

          જાગો ઉઠો

ન બનીએ પશ્ચિમી હવાએ પાંગળા

સ્થાપિત કરીએ કાશી નાલંદા તક્ષશીલા