મા ધરણીની ભૂતળ ખળભળી ભૂકંપ કહેવાય છે
                   હ્રુદય ગૂહા ખળભળી એટૅક આવ્યો કહેવાય છે
 
                  ઊમટ્યા વિચાર વમળૉ ચિત્ત્ત ચકરાવે ચઢે છે
                સાગરે ઊમટ્યા તરંગો હરિકેન કહેવાય છે
 
                વાટ જોતી પ્રિયતમની ,ઊભી પ્રિયતમા ફુટપાથે
               આઠે દિશામાં  ફેલાવતી ,દૃષ્ટિ આતુર કહેવાય છે
 
               આળસુ કોયલના ઇંડા પોષ્યા જાણી ખુદના અજાણે
             કાગડો વગોવાય ,ઠગાયો છતા કપટી કહેવાય છે
 
               ઢેલ આવી ઊભી થનગની આમંત્રીત પિયુને કરે
             મોર નાચે સંગ સ્વીકારી કળા મોરની કહેવાય છે
 
            પાપ પુણ્યના હિસાબ કિતાબની જંજટ છોડી નૅ
             હૈયે છે નિરંતર સ્મરણ ઉપાસક કહેવાય છે