ભૂલ થઇ જરાક દુઃખ શાને!
             ઘવાયો ગર્વ દુઃખ શાને!!
 
              ભૂતકાળની ભૂરી છાયા
             અટપટુ ભાવિ દુઃખ શાને!!
 
            ભૂત ભાવિ  આશ નિરાશા
            માણુ ના આજ દુઃખ શાને!!
 
          સાથી સફરમાં અનેક
           ભૂલી ગયા સહુ દુઃખ શાને!!
 
         સ્વયં લીધા નિર્ણય, ભલે
         ના માની સલાહ દુઃખ શાને!!
 
          તારી છબી બંધ નેત્રે નિહાળી
          પુષ્પ વર્ષા આ હા.. દુઃખ શાને!!
 
         દુઃખ સુખ વધાવ્યા સમજી
         પ્રસાદ વિભુનો દુઃખ શાને!!